fdsafdsadfsa

Radiálne priemyselné ventilátory

Nosným program spoločnosti EDEL VENT sú radiálne ventilátory. Spoločnosť EDEL VENT za podpory najmodernejšieho softvéru na dizajn ventilátorov poskytuje svojím zákazníkom nadštandardné služby v oblasti dodávok, montáže, diagnostiky a servisu vysokovýkonných priemyselných ventilátorov. Spracujeme zadanie od dizajnu ventilátora na požadované parametre cez tvorbu konštrukčnej dokumentácie, následnú výrobu zariadenia vo veľmi vysokom štandarde kvality, až po montáž a prípadný záručný a pozáručný servis. Ventilátory sú navrhované presne podľa požiadaviek zákazníka, pričom je bežné navrhovanie úplne atypických riešení pre konkrétne situácie tak, aby zákazník získal zariadenie, ktoré v najväčšej možnej miere plní jeho predstavu. Pri výrobe ventilátorov používame komponenty (motory, ložiská, remeňové prevody, spojky…) výlučne renomovaných európskych výrobcov.

Ventilátor

Ventilátor

Diagnostika a servis ventilátorov, dynamické vyvažovanie

Spoločnosť EDEL VENT, s.r.o., vie byť svojím obchodným partnerom oporou aj v diagnostických činnostiach. Sme vybavení modernými digitálnymi prístrojmi na meranie vzduchotechnických pomerov v rôznych systémoch a meranie výkonov ventilátorov.

Samozrejme ako výrobca ventilátorov disponujeme aj najmodernejšou technikou na diagnostiku kmitov a stavu ložísk. Naši vyškolení a skúsení technici sú bez problémov schopní diagnostikovať problémový ventilátor, navrhnúť a zrealizovať opatrenia na zlepšenie technického stavu akéhokoľvek ventilátora, prípadne iného točivého zariadenia. Lasery na nastavenie polohy spojok, remeňových prevodov sú samozrejmosťou. Vyškolení technici spolu s vybavenosť najmodernejšou digitálnou diagnostickou a meracou technikou predurčuje našu spoločnosť k vysokej profesionalite a kvalite vykonanej práce, o čom svedčia aj naši pravidelní zákazníci, kde vykonávame diagnostické a servisné prace cyklicky už niekoľko rokov.

Diagnostika

Diagnostika

Odsávacie a odprašovacie systémy

Druhou nosnou oblasťou pôsobnosti spoločnosti je komplexné riešenie odsávacích a odprašovacích systémov v rôznych priemyselných aplikáciách. EDEL VENT úzko spolupracuje so spoločnosťami firemnej skupiny. Technici EDEL VENT-u využívajú plnú podporu výrobkovej základne firemnej skupiny, ktorá má vyvinuté vlastné odprašovacie zariadenia nasadené po celej Európe. Odprašovacie systémy nasadzujeme najmä v drevospracujúcom priemysle, papierenskom priemysle, sypkých hmotách a samozrejme v iných odvetviach. Zaoberáme sa touto problematikou od určenia množstva vzduchu, cez komplexný návrh technológie, skreslenie dokumentácie, výrobu, montáž a spustenie do prevádzky.

Spoločnosť EDEL VENT dodáva svojím zákazníkom rôzne vzduchotechnické komponenty, a to jednak ako príslušenstvo k ventilátorom, a jednak samostatne. Do tejto skupiny dodávateľského programu patria hlavne nasledovné komponenty:

• Jednolisté a viaclisté uzatváracie alebo regulačné klapky na ručný, pneumatický, alebo servopohon

• Ploché posuvné listové uzávery na ručný, pneumatický, alebo servopohon

• Rozdeľovacie klapky

• Odsávacie štrbiny, digestory…

• Samotné odsávacie potrubné systémy

• Nasávacie mriežky, kompenzátory a ostatné komponenty

Vyššie uvedené produkty dodávame vyrobené z bežnej ocele tr. 11, tr. 15, a samozrejme aj v nerezovom vyhotovení. Povrchová úprava je podľa priania zákazníka od bežných náterových systémov cez špeciálne teplotám alebo korózii odolné priemyselné alebo aj potravinárske aplikácie. Okrem náterov je samozrejme možné výrobky dodať aj v pozinkovanom vyhotovení. Samozrejmosťou je potrebný spojovací a tesniaci materiál opäť rôznych priemyselných aplikácií podľa technických požiadaviek.

Komplexné riešenie

Komplexné riešenie

Konštrukčné a projekčné práce

Spoločnosť EDEL VENT, s.r.o., disponuje moderným konštrukčným ateliérom. Naši vyškolení a skúsení konštruktéri pracujú s moderným hardvérom a softvérom. Pre aplikácie 2D používame AUTOCAD MECHANICAL 2018 a pre aplikácie 3D je to INVENTOR PROFESSIONAL 2018 a VAULT 2018. Na vizualizáciu projektov používame 3Ds MAX 2018 a SHOWCASE 2018. Všetko softvérové vybavenie je od spoločnosti AUTODESK. V tomto ateliéri vzniká kompletná výrobná dokumentácia všetkých vyrábaných výrobkov pre potreby skupiny našich spoločností. Naša spoločnosť Vám vie takisto ponúknuť spracovanie výrobnej dokumentácie pre potrubné systémy a ostatné komponenty.

Konštrukčné a projekčné práce

Konštrukčné a projekčné práce

Flexibilita, nadštandardná kvalita, rýchle dodacie termíny a spoľahlivosť

Jurská cesta 7

934 01 Levice

Slovensko

Tel: +421 36 230 0111

Fax: +421 36 634 8641

www.edelvent.sk

edelvent@edelvent.sk